Parafia

Spotkamy się w drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 15.00 w kościele Św. Trójcy w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 26, bezpośrednio po Mszy odbywa się spotkanie naszego Ogniska. Spotkanie grupy wsparcia, które prowadzi p. Renata Czarnecka (psychoterapeuta), odbywa się w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00 w salkach przy parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy, ul. Lotników 1. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Arkadiusz Muzolf - diecezjalny duszpasterz rodzin.
Parafia pw. Świętej Trójcy >>>

Poprzednia parafia

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli‎ w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 7 Spotkania w parafii pw. Św. Andrzeja Boboli odbywały się w okresie 10.10.2010 - 08.12.2013. Opiekunem duchowym wspólnoty był o. Mieczysław Łusiak SJ.
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli‎ >>>

W noc z 14 na 15 maja 2016 w Kościele Rektorskim Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, odbyło się czuwanie nazwane Nocą Siedmiu Cudów.

Prowadziliśmy jedną godzinę tej pięknej nocy! 🙂 Naszym patronem był Święty Piotr, rozważaliśmy dar rady.

Oto fragmenty naszej godziny czuwania:

Dar rady rozważać będziemy w świetle Bożego Miłosierdzia.

Zarówno dar jak i Boże Miłosierdzie  towarzyszą naszym małżeństwom i rodzinom nieustannie każdego dnia.

Tym rozważaniom towarzyszyć będzie Apostoł Bożego Miłosierdzia, Papież Rodziny,

Jan Paweł II, który tak przedstawia zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny:

 Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo; powołując go do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości.

Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za miłość i wspólnotę.

 Każdy człowiek zatem zostaje przez Boga powołany do Miłości. Bóg wlewa w jego serce pragnienie realizacji określonego powołania. Jedną z dróg jest małżeństwo i rodzina.

Rodzina, to miejsce gdzie każdy z nas przychodzi na świat, wzrasta i dojrzewa do realizacji własnej drogi życiowej.

Wiele rodzin na całym świecie przeżywa dzisiaj poważny kryzys.

Jan Paweł II tak mówi o tym:

…nie brakuje niepokojących objawów degradacji niektórych podstawowych wartości: błędne pojmowanie w teorii i praktyce niezależności małżonków we wzajemnych odniesieniach; duży zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i dzieci; praktyczne trudności, na które często napotyka rodzina w przekazywaniu wartości; stale wzrastająca liczba rozwodów, plaga przerywania ciąży.

 Jak ważne jest aby czerpać w takich sytuacjach z daru rady, który to uzdalnia człowieka do dokonywania właściwych wyborów w sytuacjach przed jakimi staje w codziennym życiu.

Pan Bóg  nie pozostawia małżonków samych, od dnia zawarcia ich Sakramentalnego Małżeństwa, którego udzielają sobie w Kościele w obecności Boga i najbliższych, uzdalnia i wspiera mężczyzną i kobietę do realizacji tego powołania.

Niezależnie od dalszych losów tego małżeństwa, oboje są zobowiązani do miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej do końca życia. Nawet gdy jeden z małżonków złamie swoją przysięgę, nie zwalnia to drugiego współmałżonka z trwania w przysiędze małżeńskiej.

 „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”

Zatem, niezależnie od tego w jakiej kondycji jest moje małżeństwo, ja mam wiernie trwać.

Duch Święty przychodzi z pomocą, udziela daru rady i uczy reagować w odpowiedni sposób.

 MEDYTACJA – ZAPARCIE SIĘ PIOTRA(fragment)

Ewangelia św. Łukasza,  22,33

Piotr zaś rzekł: «Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć».

Żono, mężu, ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że Cię nie opuszczę aż do śmierci!

Słowa Piotra i słowa wypowiadane w czasie przysięgi małżeńskiej mówią o tym samym, są wyznaniem miłości. Wypowiadając te słowa jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie dotrzymać danego słowa, jednak czy jest tak faktycznie?

  • Czy umiem dotrzymywać danego słowa Bogu, żonie, mężowi, siostrze, bratu…mojemu bliźniemu?
  • Czy zawsze moje słowa, myśli, uczynki świadczą o mojej miłości wobec moich najbliższych?
  • Czy jestem wierny/wierna sobie, Bogu, innym?

Lecz Jezus odrzekł: «Powiadam ci, Piotrze, nim  zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz».

Po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu latach małżeństwa słyszysz słowa:

  • ja już Cię nie kocham
  • nasze małżeństwo było pomyłką
  • zmieniłeś/łaś się i nie chcę z Tobą być

Co słysząc takie słowa co czujesz?

Opowiedz o tym Jezusowi, On doświadczył zdrady, odrzucenia, niezrozumienia, On Cię naprawdę rozumie i chce być z Tobą w Twoich trudnych doświadczeniach.

Od najbliższych Ci ludzi, słyszysz: jesteś beznadziejna, rozczarowujesz mnie.

Czujesz: że Cię odrzucają, wyśmiewają, ignorują.

Tam gdzie jesteś: jest tylko chłód, samotność, obojętność

Opowiedz o tym Jezusowi, co czujesz. Zaproś go do tych miejsc, sytuacji w Twoim życiu,  gdzie odczuwasz strach, chłód, obojętność, odrzucenie, niezrozumienie. Niech On uzdrawia te rany, pokaż Mu swoje rany, opowiedz co czujesz, czego tak naprawdę pragniesz.

15 maja odbyło się spotkanie naszego Ogniska.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kronika

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy